Trường Đại học Hàng hải Việt Nam


THÔNG BÁO:

Đợt đăng ký xét tuyển năm học 2020 THEO KẾT QUẢ HỌC TẬP - RÈN LUYỆN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thời gian: từ ngày 20/06/2020 đến hết ngày 31/07/2020

Địa điểm: